Sudski savjet

INDIKATOR OCJENA IZVOR DATUM
INDIKATOR :
Da li se na internet stranici redovno objavljuju aktuelnosti i saopštenja?
OCJENA:
IZVOR:
DATUM:
08.07.2016.
INDIKATOR :
Da li su na internet stranici objavljena najvažnija administrativna dokumenta (organizaciona struktura, djelokrug biografije)?
OCJENA:
IZVOR:
DATUM:
24.06.2016.
INDIKATOR :
Test pretrage internet stranice - pretraga prema frazi sa naslovne stranice
OCJENA:
IZVOR:
DATUM:
24.06.2016.
INDIKATOR :
Da li su na internet stranici navedeni kontakti osobe ili službe zadužene za odnose sa javnošću?
OCJENA:
IZVOR:
DATUM:
24.06.2016.
INDIKATOR :
Da li su na internet stranici navedene kontakt informacije?
OCJENA:
IZVOR:
DATUM:
24.06.2016.
INDIKATOR :
Da li su na internet stranici objavljeni godišnji izveštaji?
OCJENA:
IZVOR:
DATUM:
24.06.2016.
INDIKATOR :
Da li je na internet stranici objavljen spisak državnih službenika i namještenika sa zvanjima?
OCJENA:
IZVOR:
DATUM:
08.07.2016.
INDIKATOR :
Da li je na internet stranici objavljen spisak funkcionera i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada?
OCJENA:
IZVOR:
DATUM:
24.06.2016.
INDIKATOR :
Da li se objavljuje Plan za popunu slobodnih sudijskih mjesta?
OCJENA:
IZVOR:
DATUM:
24.06.2016.
INDIKATOR :
Da li se objavljuju interni oglasi za popunu slobodnih mjesta sudija?
OCJENA:
IZVOR:
DATUM:
24.06.2016.
INDIKATOR :
Da li je objavljen Poslovnik Sudskog savjeta?
OCJENA:
IZVOR:
DATUM:
24.06.2016.
INDIKATOR :
Da li je objavljen godišnj izvještaj Komisije za etički kodeks sudija za 2015.?
OCJENA:
IZVOR:
DATUM:
24.06.2016.
INDIKATOR :
Da li se na internet stranici objavljuju planovi javnih nabavki?
OCJENA:
IZVOR:
DATUM:
24.06.2016.
INDIKATOR :
Da li se na internet stranici objavljuju pozivi i odluke na postupak javnih nabavki?
OCJENA:
IZVOR:
DATUM:
24.06.2016.
INDIKATOR :
Da li se na internet stranici objavljuju ugovori i aneksi na postupak javnih nabavki?
OCJENA:
IZVOR:
DATUM:
24.06.2016.
INDIKATOR :
Da li je dostupan budžet?
OCJENA:
IZVOR:
DATUM:
24.06.2016.
INDIKATOR :
Da li su na internet stranici dostupne informacije o trošenju budžeta?
OCJENA:
IZVOR:
DATUM:
24.06.2016.
INDIKATOR :
Da li prijedlog budžeta za sudove kreira Sudski sajvet?
OCJENA:
IZVOR:
DATUM:
24.06.2016.
INDIKATOR :
Da li raspodjelu budžeta po sudovima kreira Sudski savjet?
OCJENA:
IZVOR:
DATUM:
24.06.2016.
INDIKATOR :
Da li postoje jasno definisani kriterijumi za raspodjelu budžeta?
OCJENA:
IZVOR:
DATUM:
24.06.2016.
INDIKATOR :
Da li se objavljuje ukupni godišnji budžet dodijeljen svim sudovima?
OCJENA:
IZVOR:
DATUM:
24.06.2016.
INDIKATOR :
Da li budžet sudova uključuje stavku godišnji budžet izdvojen za plate?
OCJENA:
IZVOR:
DATUM:
24.06.2016.
INDIKATOR :
Da li budžet sudova uključuje stavku godišnji budžet izdvojen za pravnu pomoć?
OCJENA:
IZVOR:
DATUM:
24.06.2016.
INDIKATOR :
Da li budžet sudova uključuje stavku godišnji budžet izdvojen za informatizaciju (IT oprema, investicije i održavanje)?
OCJENA:
IZVOR:
DATUM:
24.06.2016.
INDIKATOR :
Da li budžet sudova uključuje stavku godišnji budžet izdvojen za obuke i edukaciju sudija?
OCJENA:
IZVOR:
DATUM:
24.06.2016.
INDIKATOR :
Da li se Godišnji izvještaj o radu Sudskog savjeta za 2015. objavio putem konferencije za novinare?
OCJENA:
IZVOR:
DATUM:
15.07.2016.
INDIKATOR :
Da li se objavljuju predlozi dnevnog reda sjednica Sudskog savjeta?
OCJENA:
IZVOR:
DATUM:
24.06.2016.
INDIKATOR :
Da li se objavljuju zapisnici sa sjednice Sudskog savjeta?
OCJENA:
IZVOR:
DATUM:
24.06.2016.
INDIKATOR :
Da li se objavljuju odluke koje su donijete na sjednici Sudskog savjeta?
OCJENA:
IZVOR:
DATUM:
24.06.2016.
INDIKATOR :
Da li se na internet stranici nalazi ažuriran vodič za slobodan pristup informacijama?
OCJENA:
IZVOR:
DATUM:
24.06.2016.
INDIKATOR :
Da li se na internet stranici nalaze kontakt podaci službenika zaduženog za SPI (ime, broj telefona, e mail adresa)?
OCJENA:
IZVOR:
DATUM:
15.07.2016.
INDIKATOR :
Da li se na internet stranici objavljuju informacije koje su odobrene po zahtjevu za SPI?
OCJENA:
IZVOR:
DATUM:
07.07.2016.
INDIKATOR :
Da li vodič za SPI sadrži katalog vrsta dokumenata koji su u posjedu tog konkretnog organa vlasti?
OCJENA:
IZVOR:
DATUM:
15.07.2016.
INDIKATOR :
Da li se u vodiču za SPI nalaze podaci o troškovima pristupa informacijama?
OCJENA:
IZVOR:
DATUM:
15.07.2016.
INDIKATOR :
Da li su informacije vezane za SPI objavljene na sistematizovan način?
OCJENA:
IZVOR:
DATUM:
15.07.2016.
INDIKATOR :
Da li je zainteresovanoj javnosti dozvoljeno prisustvo sjednicama Sudskog savjeta?
OCJENA:
IZVOR:
DATUM:
24.06.2016.
INDIKATOR :
Da li je imenovan portparol u Sekretarijatu Sudskog savjeta?
OCJENA:
IZVOR:
DATUM:
24.06.2016.
INDIKATOR :
Da li je Sudski savjet organizovao minimum dvije konferencije za medije u toku 2015.?
OCJENA:
IZVOR:
DATUM:
15.07.2016.
INDIKATOR :
Da li je Sudski savjet organizovao minimum dva okrugla stola sa predstavnicima NVO-a u toku 2015.?
OCJENA:
IZVOR:
DATUM:
15.07.2016.
INDIKATOR :
Da li su definisani kriterijumi za proces izbora sudija?
OCJENA:
IZVOR:
DATUM:
24.06.2016.
INDIKATOR :
Da li se informacije o kriterijumima i procesu izbora sudija objavljuju?
OCJENA:
IZVOR:
DATUM:
24.06.2016.
INDIKATOR :
Da li je prema Ustavu Sudski savjet nezavisan organ?
OCJENA:
IZVOR:
DATUM:
24.06.2016.
INDIKATOR :
Da li Sudski savjet bira sudije?
OCJENA:
IZVOR:
DATUM:
24.06.2016.
INDIKATOR :
Da li Sudski savjet ima kontrolnu funkciju u odnosu na Vrhovni sud?
OCJENA:
IZVOR:
DATUM:
24.06.2016.
INDIKATOR :
Da li sudski savjet uključuje i predstavnike civilnog društva (ugledne pravnike)?
OCJENA:
IZVOR:
DATUM:
24.06.2016.
INDIKATOR :
Da li su jasno utvrđeni kriterijumi za utvrđivanje disciplinske odgovornosti?
OCJENA:
IZVOR:
DATUM:
24.06.2016.
INDIKATOR :
Da li je objavljen plan integriteta?
OCJENA:
IZVOR:
DATUM:
24.06.2016.
INDIKATOR :
Da li je objavljen Etički kodeks?
OCJENA:
IZVOR:
DATUM:
24.06.2016.
INDIKATOR :
Da li se objavljuju saopštenja i odluke Komisije za Etički kodeks sudija?
OCJENA:
IZVOR:
DATUM:
24.06.2016.
INDIKATOR :
Da li je urađena i objavljena Analiza poštovanja etičkog kodeksa na osnovu izvještaja Komisije za praćenje etičkog kodeksa?
OCJENA:
IZVOR:
DATUM:
15.07.2016.
INDIKATOR :
Da li na internet stranici postoji mehanizam (obrazac, uputstvo) obraćanja Komisiji za praćenje etičkog kodeksa radi ukazivanja na nepoštovanje etičkog kodeksa od strane sudija?
OCJENA:
IZVOR:
DATUM:
15.07.2016.
INDIKATOR :
Da li su svi članovi Sudskog savjeta podnijeli imovinske kartone u zakonski predviđenom roku?
OCJENA:
IZVOR:
DATUM:
19.07.2016.
INDIKATOR :
Da li postoji informacija o iznosima prihoda svih čalnova Sudskog savjeta?
OCJENA:
IZVOR:
     
DATUM:
24.06.2016.
INDIKATOR :
Da li postoji informacija o izvorima prihoda svih članova Sudskog savjeta?
OCJENA:
IZVOR:
Linkovi iznad
DATUM:
24.06.2016.
INDIKATOR :
Da li su definisane obaveze i rokovi za izvještavanje sudova Sudskom savjetu?
OCJENA:
IZVOR:
Član 46 Zakona o sudovima
DATUM:
15.07.2016.
INDIKATOR :
Da li postoje pravila koji definišu sadržaj i formular ovih izvještaja?
OCJENA:
IZVOR:
DATUM:
15.07.2016.
INDIKATOR :
Da li formular za izvještaje sudova propisuje obavezu izvještavanja o problemima?
OCJENA:
IZVOR:
DATUM:
15.07.2016.
INDIKATOR :
Da li postoje sankcije za nedostavljanje ili kašnjenje u dostavljanju izvještaja?
OCJENA:
IZVOR:
DATUM:
15.07.2016.
INDIKATOR :
Da li Sudski savjet na sjednicama razmatra/usvaja izvještaje o implementaciji (sprovođenju, realizaciji)?
OCJENA:
IZVOR:
DATUM:
15.07.2016.
INDIKATOR :
Da li izvještaj sadrži kvalitativnu analizu rada?
OCJENA:
IZVOR:
DATUM:
15.07.2016.
INDIKATOR :
Da li je Komisija za Etički kodeks sudija podnijela godišnji izvještaj za 2015. Sudskom sajvetu?
OCJENA:
IZVOR:
DATUM:
15.07.2016.
INDIKATOR :
UKUPNO
OCJENA:
59/77
IZVOR:
DATUM:
INDIKATOR :
OCJENA:
76.62%
IZVOR:
DATUM:

Just another WordPress site