Viši sud Podgorica

INDIKATOR OCJENA IZVOR DATUM
INDIKATOR :
Da li se na internet stranici redovno objavljuju aktuelnosti i saopštenja?
OCJENA:
IZVOR:
DATUM:
08.07.2016.
INDIKATOR :
Da li su na internet stranici objavljena najvažnija administrativna dokumenta (organizaciona struktura, djelokrug, biografije)?
OCJENA:
IZVOR:
DATUM:
20.06.2016.
INDIKATOR :
Test pretrage internet stranice - pretraga prema frazi sa naslovne stranice
OCJENA:
IZVOR:
DATUM:
20.06.2016.
INDIKATOR :
Da li su na internet stranici navedeni kontakti osobe ili službe zadužene za odnose sa javnošću?
OCJENA:
IZVOR:
DATUM:
20.06.2016.
INDIKATOR :
Da li su na internet stranici navedene kontakt informacije institucije?
OCJENA:
IZVOR:
DATUM:
20.06.2016.
INDIKATOR :
Da li su na internet stranici objavljeni godišnji izveštaji?
OCJENA:
IZVOR:
DATUM:
20.06.2016.
INDIKATOR :
Da li je na internet stranici objavljen godišnji raspored poslova?
OCJENA:
IZVOR:
DATUM:
20.06.2016.
INDIKATOR :
Da li je na internet stranici objavljen spisak državnih službenika i namještenika sa zvanjima?
OCJENA:
IZVOR:
DATUM:
08.07.2016.
INDIKATOR :
Da li se objavljuju sudske odluke?
OCJENA:
IZVOR:
DATUM:
20.06.2016.
INDIKATOR :
Da li se na internet stranici nalazi ažuriran vodič za slobodan pristup informacijama?
OCJENA:
IZVOR:
DATUM:
20.06.2016.
INDIKATOR :
Da li se na internet stranici nalaze kontakt podaci službenika zaduženog za SPI (ime, broj telefona, e mail adresa)?
OCJENA:
IZVOR:
DATUM:
08.07.2016.
INDIKATOR :
Da li se na internet stranici objavljuju informacije koje su odobrene po zahtjevu za SPI?
OCJENA:
IZVOR:
DATUM:
07.07.2016.
INDIKATOR :
Da li vodič za SPI sadrži katalog vrsta dokumenata koji su u posjedu tog konkretnog organa vlasti?
OCJENA:
IZVOR:
DATUM:
20.06.2016.
INDIKATOR :
Da li se u vodiču za SPI nalaze podaci o troškovima pristupa informacijama?
OCJENA:
IZVOR:
DATUM:
20.06.2016.
INDIKATOR :
Da li su informacije vezane za SPI objavljene na sistematizovan način?
OCJENA:
IZVOR:
DATUM:
20.06.2016.
INDIKATOR :
Da li je sud u toku 2015.  godine organizovao minimum jednu konferenciju za medije kako bi informisao javnost o svom radu? 
OCJENA:
IZVOR:
DATUM:
19.07.2016.
INDIKATOR :
Da li u sudu postoji oglasna tabla?
OCJENA:
IZVOR:
DATUM:
19.07.2016.
INDIKATOR :
Da li se na oglasnoj tabli suda nalaze informacije o radnom vremenu suda, vrijeme primanja stranaka, godišnji raspored poslova i lista zakazanih suđenja (poslovni broj predmeta, datum i čas početka suđenja i broj radne prostorije u kojoj će se suđenje obaviti)?
OCJENA:
IZVOR:
DATUM:
19.07.2016.
INDIKATOR :
Da li u sudu postoji kutija za pritužbe i predstavke na rad sudija, službenika i namještenika?
OCJENA:
IZVOR:
DATUM:
19.07.2016.
INDIKATOR :
Da li postoje zapisnici sa rasprava?
OCJENA:
IZVOR:
DATUM:
19.07.2016.
INDIKATOR :
Da li je osobama sa otežanim kretanjem omogucen pristup sudnicama?
OCJENA:
IZVOR:
DATUM:
19.07.2016.
INDIKATOR :
Da li se objavljuje raspored suđenja na internet stranici?
OCJENA:
IZVOR:
DATUM:
20.06.2016.
INDIKATOR :
Da li je javnost uvijek isključena u slučajevima prema maloljetnicima?
OCJENA:
IZVOR:
DATUM:
19.07.2016.
INDIKATOR :
Da li se presude u slučajevima protiv maloljetnika objavljuju na internet stranici?
OCJENA:
IZVOR:
DATUM:
19.07.2016.
INDIKATOR :
Da li je objavljen plan integriteta?
OCJENA:
IZVOR:
DATUM:
20.06.2016.
INDIKATOR :
Da li je imovinski karton predsjednika suda podnešen u zakonski predviđenom roku?
OCJENA:
IZVOR:
DATUM:
19.07.2016.
INDIKATOR :
Da li je postoji informacija o iznosu prihoda predsjednika suda?
OCJENA:
IZVOR:
DATUM:
20.06.2016.
INDIKATOR :
Da li je postoji informacija o izvorima prihoda predsjednika suda?
OCJENA:
IZVOR:
DATUM:
20.06.2016.
INDIKATOR :
Da li je sud podnio Sudskom savjetu izvještaj o radu za prethodnu godinu?
OCJENA:
IZVOR:
DATUM:
20.06.2016.
INDIKATOR :
Da li je predsjednik suda barem jednom u toku prošle godine obavijestio Ministarstvo pravde o stanju i problemima u vezi primjene Sudskog poslovnika?
OCJENA:
IZVOR:
DATUM:
19.07.2016.
INDIKATOR :
UKUPNO:
OCJENA:
31/42
IZVOR:
DATUM:
INDIKATOR :
OCJENA:
73.81%
IZVOR:
DATUM:

Just another WordPress site