Slider

REZULTATI MONITORINGANajtransparentni među sudovima su Vrhovni sud CG i Osnovni sud Nikšić (zadovoljili 90% pokazatelja uspjeha), dok je najlošiji rezultat ostvario Osnovni sud Cetinje (zadovoljio 71% pokazatelja uspjeha). Svi sudovi u Crnoj Gori imaju veb stranice, koje imaju funkcionalnu pretragu.Svi sudovi obuhvaćeni istraživanjem na veb stranicama imaju objavljena najvažnija administrativna dokumenta – djelokrug, organizacionu strukturu, biografije sudija, kao i spisak državnih službenika i namještenika sa zvanjima. Takođe, ažurno se objavljuju i sudske odluke.

Međutim, čak 11 sudova ih ne ažurira redovno saopštenjima i aktuelnim informacijama. Iako medije informišu saoštenjima i odgovaraju na njihove zahtjeve, rijetko ili nikako nikako ne održavaju konferencije za medije, kako bi na taj način informisali javnost o svom radu. Samo tri suda imaju velike sudnice, dok većina ima mjesta za 15-30 zainteresovanih građana. S druge strane, iz upitnika smo saznali da čak devet nije pristupačno za osobe sa invaliditetom.

Prosječna ocjena
80.05%


Sudski savjet
76.62%


CENTAR ZA DEMOKRATSKU TRANZICIJU


MOSKOVSKA 153 (6.SPRAT), 81 000 PODGORICA, CRNA GORA


+382 20 234 522


CDTMN@T-COM.ME

INFO CENTAR O EVROATLANTSKIM INTEGRACIJAMA


MOSKOVSKA 153 (6.SPRAT), 81 000 PODGORICA, CRNA GORA


+382 20 234 522


INFOCENTAR@CDTMN.ORG